Nghĩa Sinh Phước Tuy tổ chức Khóa Đơn Tâm Trưởng (28/05/2016)

Nghĩa Sinh Phước Tuy tổ chức Khóa Đơn Tâm Trưởng (28/05/2016)

Đơn Tâm là gì?

"Đơn" là đơn giản, đơn sơ, đan thanh.

"Tâm" là trái tim, bao gồm tâm hồn, tâm tư, tâm cảm, tâm tình.

Một "Đơn Tâm" gồm 3 Nghĩa Sinh với 3 chức năng và nhiệm vụ: ĐT Trưởng, Thư ký, Thủ quỹ.

Đơn Tâm Trưởng là ai?

ĐT Trưởng là người đứng đầu của ĐT.

ĐT Trưởng trách nhiệm và báo cáo trược tiếp với Tâm Trưởng (Tâm Trưởng trách nhiệm từ 6-12 Nghĩa Sinh, hay 4 Đơn Tâm).

Sau khi mãn khóa, tốt nghiệp và tuyên hứa Đơn Tâm Trưởng, ĐTT được quyền hướng dẫn 2 Nghĩa Sinh hay tuyển chọn 2 tân Nghĩa Sinh làm Thư ký và Thủ quỹ cho Đơn Tâm của mình.

Mỗi Đơn Tâm có thể chọn tên một loại hoa để đặt tên cho ĐT của mình (như hoa Mai, Lan, Cúc, Trúc).

Thư ký Đơn Tâm

Thư ký có bổn phận viết biên bản các buổi họp, đọc biên bản trong buổi họp, tìm sự đồng thuận để ĐT Trưởng và Thủ quỹ cùng ký tên vào biên bản với mình (Thư ký). Thư ký lưu trữ các văn thư ĐT gởi đi và nhận được (dạng viết tay, máy in, hay email).

Thủ quỹ Đơn Tâm

Thủ quỹ có trách nhiệm bảo quản sổ tài chánh cho ĐT, báo cáo chi và thu trong buổi họp (nếu có), tìm sự đồng thuận để ĐT Trưởng và Thư ký cùng ký tên vào biên bản với mình (Thủ quỹ). Thủ quỹ lưu trữ các văn kiện tài chánh gởi đi và nhận được (dạng viết tay, máy in, hay email).

Khóa Đơn Tâm Trưởng?

Mục đích khóa ĐTT là để bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng điều hành, quản lý, hành chánh, tài chánh và công tác xã hội Nghĩa Sinh.

Phương Đoàn Trưởng Nghĩa Sinh tại địa phương có thẩm quyền ấn định học trình huấn luyện và thời gian huấn luyện - nhằm đáp ứng nhu cầu nhận sự và công tác tại địa phương mình (như Phước Tuy, Phan Thiết, Saigon, v.v…).

Mời xem một vài hình ảnh NSPT: Khóa ĐTT do Phương Đoàn NSPT tổ chức tuần qua và Dự án CTXH tại Sóc Trăng

Dự án CTXH Nghĩa Sinh tại Sóc Trăng

“Chặng đường kế tiếp của anh chị em Nghĩa Sinh Phước Tuy là một cù lao nhỏ xa xôi thuộc tỉnh Sóc Trăng. Dân làm ruộng đã nghèo từ bao nhiêu năm nay giờ lại gặp hạn hán, rồi nước ruộng bị nhiễm mặn thì làm sao mà cày cấy? Rất mong được đón nhận lòng từ tâm bác ái của các bạn chia sẻ với bà con nghèo.”

“Một cù lao nhỏ nằm trong tỉnh Sóc Trăng, vụ mùa vừa qua bị nhiễm mặn, vụ này lại là mùa nước nổi không gieo sạ. Hàng trăm gia đình đang đói khát. Kính mong quý vị và quý bạn chia sẻ cho bà con chén cơm vượt qua lúc khó khăn này. Nghĩa Sinh chân thành cám ơn Chị Yen Ha đã rộng lượng chia sẻ và vận động quyên góp cho người đói khổ. Nguyện ơn trên trả công bội hậu cho Chị cùng với lòng biết ơn của Đoàn CTXH Nghĩa Sinh.”

“Xin vào trang nhà http://nghiasinh.org/ để biết thêm chi tiêt việc làm của ACE NghiaSinh Phuoc-Tuy.”

Nguồn: Facebook NghiaSinh PhuocTuy 

- Đoàn CTXH Nghĩa Sinh

NS Nguyễn Vũ Khánh Hoàng
(30/05/2016 - 1475 lượt xem)

Các bài viết khác cùng tác giả NS Nguyễn Vũ Khánh Hoàng