Năm Điều Hướng Sinh

 

1) Khi bị chỉ trích, hoặc làm tổn thương,

  • Nghĩa Sinh sẵn sàng tha thứ.

 

2) Khi được người khác cho biết khuyết điểm,

  • Nghĩa Sinh vui vẻ kiểm điểm bản thân để cải thiện.

 

3) Khi muốn chỉ trích và làm tổn thương kẻ khác,

  • Nghĩa Sinh luôn nhớ “nhân vô thập toàn” và đặt đức ái lên trên.
  • Nghĩa Sinh nhận diện mình để cảm thông với người.*

 

4) Khi thấy ai có lỗi,

  • Nghĩa Sinh nói riêng với họ và đừng cho người khác biết.

 

5) Khi bị thiếu thốn về tinh thần lẫn thể chất,

  • Nghĩa Sinh kiên nhẫn cầu nguyện.
  • Nghĩa Sinh hướng lòng về Đấng Tối Cao và tận dụng trí năng loài người.**

________________________________

Note:

* Revised July 31, 1975

** Revised July 31, 1976

NGHIA SINH INTL, INC. *  EST. 1963

 

Nghĩa Sinh
(27/05/2008)