Chương trình thăm viếng mục vụ TGP Chicago và GP Joliet của ĐGM Giáo phận Vinh

CHƯƠNG trình thăm viẾng TGP Chicago VÀ GP JOLIET cỦa

ĐỨc Giám MỤc Giáo phẬn Vinh1

 

NGÀY 19 THÁNG 7 NĂM 2013

 • Tiếp tân Chào mừng Đức Cha đến Chicago
  7 giờ tối tại Giáo xứ Trinh Vương
  (Queenship of Mary Parish, 219 Armitage Ave., Glen Ellyn, IL 60137)

NGÀY 20 THÁNG 7 NĂM 2013

 • Thăm Đại Chủng Viện Tổng Giáo Phận Chicago
 • Thăm Nhà thờ Chánh Tòa TGP Chicago
 • Thăm Nhà thờ Tu viện Phanxicô Chicago
 • Chủ tế Thánh lễ Mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
  4 giờ chiều tại Cộng Đoàn Công Giáo Mân Côi Chicago
  (St. Henry Parish, 6335 N. Hoyne Ave., Chicago, IL 60659)

NGÀY 21 THÁNG 7 NĂM 2013

 • Chủ tế Thánh lễ Chúa nhật
  9 giờ sáng tại Thánh đường Giáo xứ Trinh Vương
  (Queenship of Mary Parish, 219 Armitage Ave., Glen Ellyn, IL 60137)
 • Gặp gỡ giáo dân Công Giáo
  11 giờ 30 sáng tại Hội trường Giáo xứ Trinh Vương
 • Đồng tế Thánh lễ Mừng kính Đức Mẹ La Vang với ĐGM Francis Kane, đại diện Đức Hồng Y Tồng Giám Mục Chicago
  5 giờ chiều tại Cộng Đoàn Công Giáo Mân Côi
  (St. Henry Parish, 6335 N. Hoyne Ave., Chicago, IL 60659)

NGÀY 22 THÁNG 7 NĂM 2013

 • Hội kiến với Đức Hồng Y Tổng Giám Mục Chicago
 • Thăm Đại Học Dòng Vinh Sơn - DePaul University
 • Thăm Đại Học Dòng Tên - Loyola University
 • Lên đường tham dự Ngày Giới Trẻ Công Giáo Thế Giới tại Brazil

T.M. Ban ĐiỀu HỢp CHƯƠNG TRÌNH

Đức Ông Jerome Nguyễn Ngọc Hàm, Nguyên Chánh Xứ Saint Anthony

Linh Mục Dominic Hà Văn Vịnh, Chánh Xứ Saint Henry

Linh Mục Joseph Bùi Văn Đồng, Chánh Xứ Queenship of Mary

Linh Mục Paul Cao Đức Duy, Chánh Xứ Saint Celestine

Giáo sư Nguyễn Trung Hiếu, TTV Phục Vụ

 

1 Chương trình nầy có thể thay đổi một vài chi tiết tùy theo nhu cầu thăm viếng mục vụ của Đức Cha.

 

Nguyễn Công Chính
(20/07/2013 - 10308 lượt xem)

Các bài viết khác cùng tác giả Nguyễn Công Chính