Ngày 15/03/2020: Ngày Cầu nguyện Quốc gia Hoa Kỳ

Ngày 15/03/2020: Ngày Cầu nguyện Quốc gia Hoa Kỳ

Tuần qua, Tổng thống Donald J. Trump đã công bố Chúa nhật, ngày 15 tháng 3 năm 2020 là Ngày Cầu nguyện Quốc gia.


“Thật là một vinh dự lớn lao cho tôi để công bố Chúa nhật, ngày 15 tháng 3 (năm 2020) là Ngày Cầu nguyện Quốc gia. Chúng ta đang sống trong một Quốc gia mà, trải dài thông suốt trong lịch sử, nước Mỹ đã trông cậy vào sự bảo vệ của Chúa và xin người ban cho chúng ta sức mạnh trong những lúc như thế nầy… (đại dịch Covid-19).”


“Dù bất cứ ở đâu, tôi khuyến khích quý vị hãy hướng về Chúa và cầu nguyện trong đức tin. Cùng nhau, chúng ta sẽ dễ dàng vược qua mọi gian khó!”

Chúng ta cùng nhau sốt sắng cầu nguyện xin Chúa chữa lành và giúp nước Mỹ, dân Mỹ và nhân loại sống trong yêu thương, an bình và hạnh phúc.

- Nguyễn Công Chính

 

 

Nguyễn Công Chính
(15/03/2020 - 1160 lượt xem)

Các bài viết khác cùng tác giả Nguyễn Công Chính