Chicago: Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ trao bằng tưởng thưởng “Lãnh Đạo Ưu Tuyển” cho một nhà giáo người Việt ngày 11/05/2016 tại TT Thống Đốc James Thompson

Chicago: Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ trao bằng tưởng thưởng “Lãnh Đạo Ưu Tuyển” cho một nhà giáo người Việt ngày 11/05/2016 tại Trung tâm Thống Đốc James Thompson

Chicago (11/05/2016) - Hon. Jesse White, Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ đã đến chủ tọa Lễ hội Truyền thống Văn Hóa Á Châu và trao bằng tưởng thưởng “Lãnh Đạo Ưu Tuyển” cho Huynh Trưởng Nghĩa Sinh, một nhà giáo người Việt dạy học trên 43 tại Chicago. Nghi lễ trao giải thưởng được tổ chức ngày 11/05/2016 tại Trung tâm Thống đốc James Thompson Center Chicago.

Qúy khách tham dự

Lễ hội được khai mạc với sự tham dự của trên 500 khách mời gồm người Mỹ và người Châu Á, trong đó có Tổng Lãnh Sự của 9 quốc gia Á Châu là quý Tổng Lãnh Sự Ấn Độ, Đại Hàn, Mã Lai Á, Nam Dương, Nhật Bản, Pakistan, Phi Luật Tân, Thái Lan và Trung Hoa. Diễn giả của chương trình lễ hội là Linda Yu, Phóng viên trưởng Chương trình Tin tức Đài Truyền hình ABC-TV Chicago. Người Emcee chương trình trao giải thưởng Lãnh Đạo Ưu Tuyển (Distinguished Leadership Award) là Katie Kim, Phóng viên Thông tin (News Anchor) của Đài Truyền hình NBC-TV Chicago.

Hội đồng tuyển chọn

Hội đồng Tư vấn Bộ trưởng Nội vụ (AAAC/ISOS), được thành lập cách nay 18 năm, là cơ quan tuyển chọn các ứng viên nhận giải thưởng. Mỗi năm, chỉ có một người được hội đồng bình chọn để trao giải thưởng ưu tú về lãnh đạo (leadership excellence), phục vụ nhân đạo (humanitarian service) và thiện nguyện viên pháp lý (legal service volunteer). Hội đồng tuyển chọn gồm có 45 thành viên thuộc 14 cộng đồng Á kiều vùng Chicago như sau:

1. Bangladeshi American Community

2. Cambodian American Community

3. Chinese American Community

4. Filipino American Community

5. Indian American Community

6. Indonesian American Community

7. Japanese American Community

8. Korean American Community

9. Malaysian American Community

10. Nepalese American Community

11. Pakistani American Community

12. Pan-Asian American Community

13. Thai American Community

14. Vietnamese American Community 

Tiêu chí tuyển chọn [1]

Mục đích của bằng tưởng thưởng Lãnh Đạo Ưu Tuyển là để vinh danh những người lãnh đạo ưu tú trong cộng đồng. Mỗi năm chỉ một người được bình chọn để nhận bằng tưởng thưởng Lãnh Đạo Ưu Tuyển dựa theo những tiêu chí sau đây:

· Có đời sống gương mẫu trong cộng đồng

· Biết khích lệ người khác phục vụ và sáng tạo

· Xây dựng môi trường làm việc lành mạnh trong đó mọi người biết tôn trọng lẫn nhau, đối xử bình đẳng với nhau và hỗ trợ nhau trong công việc chung

· Tạo niềm tự hào trong cộng đồng người Mỹ gốc Á về tinh thần đoàn kết, tự lực tự túc và tương thân, tương trợ

· Đã từng điều hành các tổ chức phục vụ cộng đồng trong nhiều năm và đạt được những kết quả cụ thể trong công việc

· Tích cực tham gia chương trình tư vấn cho những người khác và giúp họ phát triển tài năng cá nhân phục vụ cộng đồng

· Giúp giới trẻ chuẩn bị vai trò lãnh đạo kế thừa trong tương lai

Bằng tưởng thưởng Lãnh Đạo Ưu Tuyển

Trước khi trao bằng tưởng thưởng Lãnh Đạo Ưu Tuyển năm 2016, Ông Bộ Trưởng Nội Vụ đã giới thiệu học vị, việc làm và các công tác xã hội thiện nghĩa mà Huynh Trưởng Nghĩa Sinh, một nhà giáo Việt tại Chicago, đã thực hiện trên 4 thập kỷ:

· Sáng lập Hội Nghĩa Sinh: Giúp cô nhi, sống hùng, sinh viên và học sinh nghèo có cơ hội tiếp tục việc học (1963-1973). Bảo trợ người tỵ nạn và di dân tới Hoa Kỳ học Anh ngữ và tìm hiểu phong tục tập quán người Mỹ để mỗi cá nhân có việc làm tốt đẹp và gia đình khang an (1975-2015). [2]

· Sáng lập Chương trình Đại học Sự phạm: Giúp sinh viên theo học tại National College of Education (Chicago & Evanston) trở thành giáo viên tiểu học, giáo sư trung học và giảng sư đại học (1977-1987). [3]

· Sáng lập Liên hội Á kiều Chicago (AACC): Giúp 9 cộng đồng Á kiều hợp tác với nhau trong việc tổ chức Hội Tết Á kiều (vào dịp Tết Nguyên đán), Hội Chợ Á kiều (vào dịp Hè), và Hội thảo Á kiều về văn hóa, giáo dục, xã hội, y tế trên 33 năm qua (1983-2016). [4]

· Sáng lập Giải thưởng Giới trẻ Ưu tú (YwE): Giúp sinh viên bậc cử nhân và cao học chuẩn bị đóng vai trò lãnh đao kế thừa và phát triển 4 phẩm hạnh hàng đầu của tuổi trẻ là hạnh kiểm (character), học vấn (scholarship), phục vụ (service) và lãnh đạo (leadership). Giải thưởng nầy đã được liên tục thưc hiện 11 năm qua (2005-2016). [5]

· Sáng lập Chương trình Thường huấn Lãnh đạo: Điều hành 7 khóa thường huấn mỗi năm cho trên 1.000 tham dự viên tham dự các khóa kỹ năng lãnh đao, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng vui sống trong 5 năm qua (2011-2016). Chương trình nầy vẫn còn tiếp tục trong tương lai. [6] 

Ông Bộ Trưởng Nội Vụ đã chúc mừng và cảm ơn Huynh Trưởng Nghĩa Sinh về những đóng góp quý giá cho con người và xã hội. Để ghi nhận biến cố quan trọng nầy, Ông Bộ Trưởng Nội Vụ đã trao tặng Huynh Trưởng Nghĩa Sinh một bảng số xe có chức năng sử dụng “suốt đời” - được khắc tên của người nhận giải thưởng.

Huynh trưởng Nghĩa Sinh [7]

Sau khi nhận bằng tưởng thưởng, trong phần đáp từ, Huynh Trưởng Nghĩa Sinh đã vắn tắt phát biểu mấy điểm sau đây:

Thank you so very much, Secretary of State! Thank you, ladies and gentlemen!!!

I am honored and humbled to accept this award for leadership services granted over the past 43 years in Chicago areas.

My very special thanks to the 45 members of the Asian American Advisory Council for selecting me to receive this notorious honor.

As community leaders, we are often caught up with our DESTINATION (our vision, mission, values, goals, objectives, results) that we forget to APPRECIATE the JOURNEY, especially the kindness and thoughtfulness of the people we meet with and work together on the way to our destination.

For this reason, I wish to take this opportunity to extend my profound gratitude to Asian American leaders and their guests who are here today, and to whom I have met and worked with over the past 4 decades in Chicagoland.

I believe, as Melony Beattie puts it, “Gratitude unlocks the fullness of life. It turns what we have into enough, and more. It turns denial into acceptance, chaos to order, confusion to clarity. It can turn a meal into a feast, a house into a home, a stranger into a friend. Gratitude makes sense of our past, brings peace for today and creates a vision for tomorrow.”

 

Once again, thank you for having me today.


May God bless you all! And may God bless America!!!

 

Cảm ơn ngài Bộ trưởng Bộ Nội vụ rất nhiều! Cảm ơn tất cả quý vị!!!

Tôi rất vinh dự và khiêm hạ tiếp nhận giải thưởng này cho các công tác lãnh đạo phục vụ trên 43 năm qua tại Chicago.

Xin đặc biệt cảm ơn 45 thành viên của Hội đồng Tuyển chọn đã quyết định chọn tôi nhận giải thưởng vinh dự này.

Là người lãnh đạo cộng đồng, chúng ta thường chú tâm đến ĐIỂM TỚI (như tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị, mục tiêu, thành quả) mà quên thể hiện lòng BIẾT ƠN về cuộc HÀNH TRÌNH, đặc biệt là để cảm ơn sự tử tế và lòng nhân hậu của những người mà mình gặp gỡ và cùng nhau làm việc trên đường đi tới đích điểm của công việc.

Vì vậy, tôi muốn nhân cơ hội này bày tỏ lòng biết ơn của tôi tới tất cả quý vị lãnh đạo cộng đồng người Mỹ gốc Á và quý khách hiện diện hôm nay và những người mà tôi đã gặp và làm việc với họ trên 4 thập niên qua tại Chicago.

Tôi tin rằng, như Melony Beattie đã nói, "Lòng biết ơn mở rộng sự viên mãn của cuộc sống. Nó biến những gì chúng ta có trở thành đầy đủ và nhiều hơn nữa. Nó chuyển từ chối thành chấp nhận, sự hỗn loạn thành trật tự, sự mù mờ thành rõ ràng. Nó có thể biến một bữa ăn thành một bữa tiệc, một căn nhà thành gia đình, một người lạ thành người bạn. Lòng biết ơn giúp quá khứ trở thành ý nghĩa, mang lại an hòa cho hôm nay và tạo một tầm nhìn cho ngày mai."

Một lần nữa, xin cảm ơn quý vị đã mời tôi tham dự ngày hôm nay.

Xin Thượng Đế chúc lành cho tất cả qúy vị! Và xin Thiên Chúa phù hộ nước Mỹ!!!

 

- Người viết bài: Nguyễn Công Chính

- Người chụp hình: Tô Vinh Quang

------------------------------------------------------------------------

Thông tin liên hệ

[1] Tiêu chí tuyển chọn giải thưởng “Lãnh đạo Ưu tuyển”
http://www.nghiasinh.org/img/tonghop/annualdistinguishedleadershipaward.pdf
[2] Hội Nghĩa Sinh
http://www.nghiasinh.org/?mode=aboutus
[3] Đại học Sư phạm
http://www.nl.edu/about/locations/
[4] Liên hội Á kiều Chicago
http://www.aacchicago.net/
[5] Giải thưởng Giới trẻ Ưu tú
http://www.nghiasinh.org/img/tonghop/youthwhoexcels_2005-2015.png
[6] Thường huấn Lãnh đạo = 5 năm Phục vụ (2011-2016)
http://www.nghiasinh.org/img/tonghop/2015leadershipclasses=5thyearofservice(2011-2016).pdf
[7] Huynh trưởng Nghĩa Sinh
http://www.asianamerican.net/bios/Hieu_Nguyen-Trung.html

Nguyễn Công Chính
(13/05/2016 - 2839 lượt xem)

Các bài viết khác cùng tác giả Nguyễn Công Chính