Đầu Năm Mới 2021: Một Khoa trưởng Đại học Hoa Kỳ khen ngợi người Việt từ Lạng Sơn, Nghệ An, Hà Tĩnh, Kontum, Đà Nẵng, Singapore tới Chicago, Michigan, Saigon

Đầu Năm Mới 2021: Một Khoa trưởng Đại học Hoa Kỳ khen ngợi tinh thần hiếu học của người Việt từ Lạng Sơn, Nghệ An, Hà Tĩnh, Kontum, Đà Nẵng và Singapore dự chung một lớp học được khởi động từ Chicago, Michigan và Saigon

NỘI DUNG BÀI VIẾT NẦY ĐANG ĐƯỢC TẢI LÊN. XIN MỜI ĐÓN XEM.


x


x
x

x

Nguyễn Công Chính
(02/01/2021 - 1634 lượt xem)

Các bài viết khác cùng tác giả Nguyễn Công Chính