Nghĩa Sinh: Kỷ niệm 10 năm sáng lập Giải thưởng Giới trẻ Ưu tú * 2005-2014

Nghĩa Sinh: Kỷ niệm 10 năm sáng lập Giải thưởng Giới trẻ Ưu tú * 2005-2014

 

Mời bấm vào đây để xem hình:

 

http://www.nghiasinh.org/?mode=pic_dsalbum&id_album=189

 

http://www.nghiasinh.org/img/tonghop/youthwhoexcels.pdf

 

 

In 2005, the “Youth Who Excels” Awards program was initiated by NghiaSinh Intl, Inc. and approved by the AACC to annually honor outstanding Asian students between 15 to 25 years of age, who are exceptionally excellent in the following four areas of humanity:

 

SCHOLARSHIP,

SERVICE,

LEADERSHIP,

and

CHARACTER.

  

From 7 to 11 “You Who Excels” awardees are selected and honored once a year at the AACC Lunar New Year gala from the following Asian American communities:

 

Bangladeshi

Burmese

Cambodian

Chinese

Filipino

Indian

Indonesian

Japanese

Korean

Laotian

Malaysian

Nepali

Pakistan

Singaporean

Thai

Vietnamese.

 

This award program is aimed to prepare Asian young men and women for future leaders in education, business, government, community development, and humanitarian services.

 

 

Giải thưởng Giới trẻ Ưu tú đã được Nghĩa Sinh sáng lập năm 2005 với sự đồng thuận của Liên Hội Á Kiều Chicago để vinh danh thường niên những người trẻ Á Châu ưu tú ở lớp tuổi 15 đến 25 đặc biệt xuất sắc trong 4 lãnh vực của nhân bản được ghi nhận sau đây:

 

HỌC VẤN,

PHỤC VỤ,

LÃNH ĐẠO,

ĐẠO HẠNH.

  

Từ 7 đến 11 người trẻ được tuyển chọn để nhận Giải thưởng Giới Trẻ Ưu Tú vào ngày Lễ Hội Tết thường niên của Liên Hội Á Kiều Chicago từ các cộng đồng sau đây:

 

Bangladeshi

Miến Điện

Khmer

Trung Hoa

Phi Luật Tân

Ấn Độ

Nam Dương

Nhật Bản

Đại Hàn

Lào

Mã Lai Á

Nepali

Pakistani

Singaporean

Thái Lan

Việt Nam.

 

Chương trình tưởng thưởng nầy được thành lập nhằm mục đích chuẩn bị cho thanh nam và thanh nữ Á Châu đóng vai trò lãnh đạo trong lãnh vực giáo dục, kinh doanh, công quyền, phát triển cộng đồng và phục vụ nhân ái.

 

 

Được biết, Huynh Trưởng Nghĩa Sinh là sáng lâp viên Liên Hội Á Kiều và cũng là sáng lập viên các giải thưởng giới trẻ, giáo dục, và các lãnh vực khác.

 

Xin chúc mừng Nghĩa Sinh đã đi tiên phong trong các công tác phục vụ xã hội và con người.

 

- Đoàn Nhân Ái

 

 

 

Đoàn Nhân Ái
(25/01/2014 - 7683 lượt xem)

Các bài viết khác cùng tác giả Đoàn Nhân Ái