Chương trình "Gặp Gỡ Nghia Sinh" lần Thứ 9 vào lúc 8 giờ tối ngày 29/5/2024

Trân trong kính mời quý vị thành viên Nhóm LĐPV tham dự buổi “Gặp Gỡ Nghĩa Sinh” lần Thứ 9 được tổ chức trực tuyến vào lúc 8 giờ tối thứ Tư, ngày 29/05/2024 với các bài chia sẻ rất giá trị của Linh mục Fx. Nguyễn Hồng Ân, Tuyên Úy Nghĩa Sinh Công Giáo, về các đề tài kinh nghiệm (1) Quản lý Thời gian; (2) Quản lý Năng lượng; (3) Quản lý Kỷ luật; và  (4) Bài học từ Thất bại.

Chương trình Hội học về Lãnh đạo Bản thân, Lãnh đạo Đội nhóm và Lãnh đạo Phục vụ rất vinh hạnh có sự tham gia của Tiến sĩ Richard Darga, Tiến sĩ Nguyễn Trung Hiếu và Thạc sĩ Trần Gia Huấn. Linh mục Giuse Vũ Minh Tiến sẽ hướng dẫn quý tham dự viên cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng và ban Phép Lành trước khi buổi “Gặp Gỡ Nghĩa Sinh” lần Thứ 9 được kết thúc.

Nội dung chương trình sơ thảo như sau: 

20h00—Ca nguyện Khai mạc

- Hành Trang Tuổi Trẻ Hoàng Đức (Ca đoàn Nghĩa Sinh Chicago)

Chào mừng và Giới thiệu

- Trưởng Matta, Thầy Giuse và Emcee Antôn Trần Vũ Minh Sang

Lãnh đạo Bản thân

- Diễn giả: Linh mục Fx. Nguyễn Hồng Ân, Tuyên úy Nghĩa Sinh Công Giáo V-H-Q

Lãnh đạo Đội nhóm:

- Diễn giả: Thạc sĩ Trần Gia Huấn, Chủ tịch LLJ.VN

Lãnh đạo Phục vụ:

- Diễn giả: Tiến sĩ Richard Darga, Khoa trưởng, Đại học Công lập Vermont (Hoa Kỳ)

- Diễn giả: Tiến sĩ Nguyễn Trung Hiếu, Giáo sư Thỉnh giảng, Đại Chủng viện St. Francis Xavier

Hỏi & Đáp: Emcee Trần Vũ Minh Sang

21h15—Ca nguyện Bế mạc

- Tán Tụng Hồng Ân Hải Linh-Vũ Đình Trác (Ca đoàn Nghĩa Sinh Chicago)

Lời nguyện & Phép lành

- Linh mục Vũ Minh Tiến, OP — Dòng Thánh Đa Minh (Hoa Kỳ)

Ban Tổ Chức rất vinh dự được đón tiếp quý vị cùng anh chị em Nghĩa Sinh. 

Trân trọng kính mời. 

T.M. BAN TỔ CHỨC 

Nguyễn Thị Phượng

Phương Đoàn Trưởng Nghĩa Sinh Công Giáo

Vinh, Hà Tĩnh & Quảng Bình

 

 

Đoàn Nhân Ái
(22/05/2024 - 240 lượt xem)

Các bài viết khác cùng tác giả Đoàn Nhân Ái