Xuất xứ và giai thoại văn chương Tha Hương Ngộ Cố Tri

Xuất xứ và giai thoại văn chương Tha Hương Ngộ Cố Tri

LTS: Kính mời quý độc giả Liên Nghĩa xem bài viết, "Xuất xứ và giai thoại văn chương Tha Hương Ngộ Cố Tri" của tác giả Trần Lâm Phát. Nghĩa Sinh Trần Lâm Phát gia nhập và tham dự các hoạt động giáo dục và xã hội từ thiện của Hiêp Đoàn Nghĩa Sinh Việt Nam trong thập niên 1960"s và 1970"s. Trần Lâm Phát là một thành viên trong Tâm Sinh viên thuộc Phương Đoàn Nghĩa Sinh Saigon lúc bấy giờ. Anh tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Saigon và được bổ nhiệm dạy học tại một số trường công lập ở miền Nam Việt Nam.
Trần Lâm Phát
(16/10/2022 - 979 lượt xem)

Các bài viết khác cùng tác giả Trần Lâm Phát
1 - Câu Đối Tết (14/01/2023 - 1051 lượt xem)
3 - Ngô đồng nhất diệp lạc (03/11/2022 - 991 lượt xem)
6 - Quê tôi ngày ấy (29/06/2012 - 1081 lượt xem)
9 - Nhớ Mẹ (15/05/2011 - 1064 lượt xem)
10 - Ngày xuân nơi đất khách (13/02/2011 - 1002 lượt xem)
12 - Lời khuyên bạn đầu Xuân Tân Mão (21/01/2011 - 1071 lượt xem)
14 - Mẹ (28/12/2010 - 1167 lượt xem)
15 - Kính gởi anh Hiếu (05/12/2010 - 957 lượt xem)