Xuất xứ và giai thoại văn chương Tha Hương Ngộ Cố Tri

Xuất xứ và giai thoại văn chương Tha Hương Ngộ Cố Tri

LTS: Kính mời quý độc giả Liên Nghĩa xem bài viết, "Xuất xứ và giai thoại văn chương Tha Hương Ngộ Cố Tri" của tác giả Trần Lâm Phát. Nghĩa Sinh Trần Lâm Phát gia nhập và tham dự các hoạt động giáo dục và xã hội từ thiện của Hiêp Đoàn Nghĩa Sinh Việt Nam trong thập niên 1960"s và 1970"s. Trần Lâm Phát là một thành viên trong Tâm Sinh viên thuộc Phương Đoàn Nghĩa Sinh Saigon lúc bấy giờ. Anh tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Saigon và được bổ nhiệm dạy học tại một số trường công lập ở miền Nam Việt Nam.
Trần Lâm Phát
(16/10/2022 - 550 lượt xem)

Các bài viết khác cùng tác giả Trần Lâm Phát
1 - Câu Đối Tết (14/01/2023 - 519 lượt xem)
3 - Ngô đồng nhất diệp lạc (03/11/2022 - 579 lượt xem)
6 - Quê tôi ngày ấy (29/06/2012 - 991 lượt xem)
9 - Nhớ Mẹ (15/05/2011 - 966 lượt xem)
10 - Ngày xuân nơi đất khách (13/02/2011 - 910 lượt xem)
12 - Lời khuyên bạn đầu Xuân Tân Mão (21/01/2011 - 969 lượt xem)
14 - Mẹ (28/12/2010 - 1065 lượt xem)
15 - Kính gởi anh Hiếu (05/12/2010 - 873 lượt xem)