Nghĩa Sinh Trần Lâm Phát từ Virginia HK chúc Xuân Tân Mão

Nghĩa Sinh Trần Lâm Phát

Tại TB Virginia, Hoa Kỳ

 

Anh Hiếu kính:

Năm mới em kính chúc anh và gia đình dồi dào

sức khoẻ và một năm như ý.

 

Thân chúc các bạn Nghĩa Sinh

 

Xuân Tân Mão

Thiên tăng tuế nguyệt nhân tăng thọ

Xuân mãn càn khôn phúc mãn đường

Calendar increases, human gets longer life

New Year arrives, family gets happiness

 

 

Ngày 30 Tết Tân Mão tại Virginia, Hoa Kỳ

- NS Trần Lâm Phát

 

Xin bấm vào địa chỉ sau đây để xem hình:

http://www.nghiasinh.org/img/tonghop/tlp_xuantanmao-2011.pdf
Trần Lâm Phát
(03/02/2011 - 1040 lượt xem)

Các bài viết khác cùng tác giả Trần Lâm Phát
1 - Câu Đối Tết (14/01/2023 - 919 lượt xem)
3 - Ngô đồng nhất diệp lạc (03/11/2022 - 866 lượt xem)
7 - Quê tôi ngày ấy (29/06/2012 - 1065 lượt xem)
10 - Nhớ Mẹ (15/05/2011 - 1047 lượt xem)
11 - Ngày xuân nơi đất khách (13/02/2011 - 985 lượt xem)
12 - Lời khuyên bạn đầu Xuân Tân Mão (21/01/2011 - 1051 lượt xem)
14 - Mẹ (28/12/2010 - 1154 lượt xem)
15 - Kính gởi anh Hiếu (05/12/2010 - 947 lượt xem)