Một bài thơ của Nghĩa Sinh Trần Lâm Phát nhân Lễ Vu Lan 2012

 

Anh Hiếu kính,

 

Chương trình Tiếng Tơ Đồng nhân ngày lễ Vu Lan đã nhắc đến Nghĩa Sinh.

 

Kính mời anh xem:

http://www.youtube.com/watch?v=-MXzYn9_s2A&feature=player_embedded

 

Bài thơ em gởi cho chương trình:

 

Nghe Tiếng Tơ Đồng

Ngẫu nhiên tìm thấy Tiếng Tơ Đồng

Bài cổ tình ca vọng nhớ mong

Đan Thanh Tâm Chí [1] qua bài bản

Gợi kẻ tha hương huống chạnh lòng.

 

Virginia 24-08-2012

 

- Trần-Lâm Phát

 

[1] Ngọc Đan Thanh và  Chí Tâm trong chương trình Tiếng Tơ Đồng trên đài SBTN ở California,USA

 

Trần Lâm Phát
(03/09/2012 - 1094 lượt xem)

Các bài viết khác cùng tác giả Trần Lâm Phát
1 - Câu Đối Tết (14/01/2023 - 650 lượt xem)
3 - Ngô đồng nhất diệp lạc (03/11/2022 - 711 lượt xem)
6 - Quê tôi ngày ấy (29/06/2012 - 1037 lượt xem)
9 - Nhớ Mẹ (15/05/2011 - 1018 lượt xem)
10 - Ngày xuân nơi đất khách (13/02/2011 - 960 lượt xem)
12 - Lời khuyên bạn đầu Xuân Tân Mão (21/01/2011 - 1021 lượt xem)
14 - Mẹ (28/12/2010 - 1121 lượt xem)
15 - Kính gởi anh Hiếu (05/12/2010 - 917 lượt xem)