Album 'Kỹ năng Lãnh đạo & Công tác Xã hội'

Back to "Thư Viện Ảnh"
ĐGM Nguyễn Thái Hợp & Khóa Dự trưởng Nghĩa Sinh Công giáo Giáo phận Vinh
Hoạt động của Đoàn Công tác Xã hội Nghĩa Sinh tại Cần Thơ
Hoạt động của Đoàn Công tác Xã hội Nghĩa Sinh tại Sóc Trăng
Khóa Dự trưởng Nghĩa Sinh Công giáo Giáo phận Vinh
Các khóa thường huấn Kỹ năng Lãnh đạo & Kỹ năng Phục vụ
ĐGM Nguyễn Thái Hợp & Khóa Dự trưởng Nghĩa Sinh Công giáo Giáo phận Vinh
Đoàn CTXH Nghĩa Sinh giúp tập vở, sách học và học phí cho 30 cô nhi tại TTXH Chùa Hộ Pháp (Bà Rịa).
Huy hiệu Nghĩa Sinh năm 1963
10 Điều Tâm Sinh năm 1963
Huy hiệu Nghĩa Sinh năm 1983
Đoàn CTXH Nghĩa Sinh giúp 12 giếng nước sạch cho 12 hộ gia đình nghèo tại Giáo xứ Tôma (GP. Cần Thơ).