Album 'Nghĩa Sinh Yesterday & Today'

Back to "Thư Viện Ảnh"
Huynh Trưởng Nghĩa Sinh được Tổng Thống Hoa Kỳ trao tặng Huy Chương Tổng Thống vì Thiện Nghĩa ngày...
Huynh Trưởng Nghĩa Sinh được Tổng Thống Hoa Kỳ trao tặng Huy Chương Tổng Thống vì Thiện Nghĩa ngày...
NSPT giúp người nghèo dân tộc Châu Ro ngày 27-08-2016
Huynh Trưởng Nghĩa Sinh được Tổng Thống Hoa Kỳ trao tặng Huy Chương Tổng Thống vì Thiện Nghĩa ngày...
Huynh Trưởng Nghĩa Sinh được Tổng Thống Hoa Kỳ trao tặng Huy Chương Tổng Thống vì Thiện Nghĩa ngày...
Nghĩa Sinh là sáng lập viên và bảo trợ viên của Liên hội Á kiều AACC
Huynh Trưởng Nghĩa Sinh làm việc với quý chức Thị Trưởng Thành phố Chicago từ năm 1975 đến nay (2016)
Huynh Trưởng Nghĩa Sinh hội họp với quý chức Tổng Thống Hoa Kỳ từ năm 1975 đến nay (2016)
Huynh Trưởng Nghĩa Sinh làm việc với quý chức Thống Đốc từ năm 1975 đến nay (2016)
Nghĩa Sinh là sáng lập viên và là bảo trợ viên của Liên hội Á kiều AACC (từ 1983 tới 2016 và trong...
Nghĩa Sinh Phước Tuy: Chúc mừng Sinh nhật thứ 47 (1969-2016)
Nghĩa Sinh Phước Tuy: Chúc mừng Sinh nhật thứ 47 (1969-2016)
Nghĩa Sinh: Hôm qua & Hôm nay
Nghĩa Sinh Phước Tuy: Chúc mừng Sinh nhật thứ 47 (1969-2016)
Nghĩa Sinh Phước Tuy: Chúc mừng Sinh nhật thứ 47 (1969-2016)
AACC Cultural Programs
AACC Cultural Programs
Nghĩa Sinh Công tác Xã hội & Công tác Giáo dục Đào tạo
Nghĩa Sinh Công tác Xã hội & Công tác Giáo dục Đào tạo
Nghĩa Sinh Công tác Xã hội & Công tác Giáo dục Đào tạo
Nghĩa Sinh Công tác Xã hội & Công tác Giáo dục Đào tạo
Nghĩa Sinh Công tác Xã hội & Công tác Giáo dục Đào tạo
Đoàn CTXH Nghĩa Sinh đang tham gia các hoạt động từ thiện bác ái tại hai tỉnh Bạc Liêu và Sóc Trăng...
Đoàn CTXH Nghĩa Sinh đang tham gia các hoạt động từ thiện bác ái tại hai tỉnh Bạc Liêu và Sóc Trăng...
Đoàn CTXH Nghĩa Sinh đang tham gia các hoạt động từ thiện bác ái tại hai tỉnh Bạc Liêu và Sóc Trăng...
Đoàn CTXH Nghĩa Sinh đang tham gia các hoạt động từ thiện bác ái tại hai tỉnh Bạc Liêu và Sóc Trăng...
Đoàn CTXH Nghĩa Sinh đang tham gia các hoạt động từ thiện bác ái tại hai tỉnh Bạc Liêu và Sóc Trăng...
ĐTGM Joseph Kurtz, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ (từ 12-2013 đến 12-2016) dâng Thánh lễ Tân niên...
Dự án “Giếng Nước Sạch Cho Người Nghèo” do Đoàn Công Tác Xã Hội Nghĩa Sinh thực hiện tại Cù lao...
Dự án “Giếng Nước Sạch Cho Người Nghèo” do Đoàn Công Tác Xã Hội Nghĩa Sinh thực hiện tại Cù lao...
Dự án “Giếng Nước Sạch Cho Người Nghèo” do Đoàn Công Tác Xã Hội Nghĩa Sinh thực hiện tại Cù lao...
Khóa Kỹ năng Lãnh đạo tại Học viện Liên dòng Xã đoài.
Khóa Kỹ năng Lãnh đạo tại Trung tâm Mục vụ Sài Gòn – Tháng 2-2017.
Khóa Kỹ năng Lãnh đạo tại Tiền Chủng viện Hà Nội – Tháng 2-2017.
ĐTGM Joseph Kurtz, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ (từ 12-2013 đến 12-2016) dâng Thánh lễ Tân niên...
Khóa Kỹ năng Lãnh đạo tại Đại Chủng Viện St. Francis Xavier – Tháng 1-2017.
Khóa Kỹ năng Lãnh đạo tại Trung tâm Mục vụ Sài Gòn – Tháng 2-2017.