Ngày của Mẹ

Ngày của Mẹ

Ngày của Mẹ thẫn thờ nhìn di ảnh 
Mảnh thân gầy lầm rẫy cạnh bờ đê 
Nơi xứ người con đau xót tái tê
Cảm giác lạnh ướt dần trên ngực áo
Cả đời Mẹ nhọc nhằn luôn tần tảo
Bảo vệ con khi tin dữ loan gần
Đành lìa xa không một chút bâng khâng
Đưa con trẻ lên thành đô đi học
Nơi cách trở dù khó khăn cực nhọc
Đi thăm con hối hả lại quay về 
Nay tuổi già gặp Mẹ ở cơn mê
Chợt tỉnh giấc một mình nơi đất khách

NS Trần Lâm Phát

Nghĩa Sinh
(20/05/2023 - 908 lượt xem)

Các bài viết khác cùng tác giả Nghĩa Sinh
3 - Mười Điều Tâm Sinh (27/05/2008 - 12537 lượt xem)
4 - Năm Điều Hướng Sinh (27/05/2008 - 12007 lượt xem)