THÔNG BÁO VỀ KHÓA BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG VIẾT VÀ ĐỌC ANH NGỮ TRONG CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ QUẢN TRỊ VÀ LÃNH ĐẠO CỘNG ĐOÀN

THÔNG BÁO VỀ KHÓA BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG VIẾT VÀ ĐỌC ANH NGỮ TRONG CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ QUẢN TRỊ VÀ LÃNH ĐẠO CỘNG ĐOÀN

Kính thưa quý Cha, quý Soeurs cùng quý Huynh trưởng và Giáo lý viên,

Trong 4 kỹ năng Anh ngữ, R+W+S+L thì kỹ năng R+W là quan trong nhất cho các sinh viên học trực tuyến vì làm bài được điểm cao nhờ đọc giỏi và viết giỏi. Vì vậy tôi đã nhờ Cô Quỳnh Hương và Anh Hoàng Quân giúp 2 lớp bồi dưỡng 2 kỹ năng quan trọng nầy là READING SKILLS và WRITING SKILLS. Nội dung lớp được tổ chức như sau:

1. LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG VIẾT “WRITING SKILLS”

Học vào ngày thứ Tư tuần 1 của tháng 12/2021 tức là ngày 1/12/2021, từ 19h30 đến 21h00. Trong lớp nầy:

 • Cô Quỳnh Hương sẽ giới thiệu nhiều cách viết văn khác nhau và cấu trúc của các cách viết nầy.
 • Cô sẽ cho đề tài để viết văn trong tháng và sẽ chỉ dẫn cách viết như thế nào để được nhiều điểm cũng như cách viết ra làm sao thì sẽ nhận được ít điểm.
 • Cô cũng sẽ cho biết hạn chót để nạp bài cho Cô qua email.
 • Sau khi nhận được bài của sinh viên, Cô sẽ đọc bài, sửa bài bằng bút đỏ, và gửi lại cho sinh viên qua email. Nếu thời gian cho phép, Cô sẽ cắt nghĩa tại sao Cô sửa như bài vậy để sinh viên biết lý do để tránh không lặp lại khuyết điểm nầy trong các bài viết khác trong tương lai. Còn như nếu thời gian không cho phép, Cô sẽ cắt nghĩa tại sao Cô sửa bài như vậy vào ngày thứ Tư đầu tiên của tháng 1/2022 để cả lớp cùng học hỏi chung. Cô chỉ sửa bài và cho biết tại sao Cô sửa bài như vậy nhưng Cô sẽ không cho biết tên của tác giả của bài viết đó là ai (nhằm tôn trọng nguyên tắc “tín cẩn” – “confidentiality” trong tập thể do thầy Nguyễn Trung Hiếu chủ trương.
 • Lớp nầy học mỗi tháng 1 lần vào ngày thứ Tư đầu tiên của tháng (từ 19h30 đến 21h00).
 • Sinh viên nào muốn theo học Lớp Bồi dưỡng Writing Skills, xin gửi tên về cho thầy Hiếu qua email: nHieu@csu.edu trước ngày 25/11/2021.
 • Nhà trường đã ngỏ ‎ý gửi Cô các chi phí trong việc giảng dạy nhưng Cô cho biết Cô rất vui được làm việc như một thiện nguyện viên trong Chương trình Thạc sĩ CSU của chúng ta.
 • BTC xin cảm ơn Cô Quỳnh Hương.

2. LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG ĐỌC “READING SKILLS”

Học vào ngày thứ Tư tuần 3 của tháng 12/2021 tức là ngày 15/12/2021, từ 19h30 đến 21h00. Trong lớp nầy:

 • Anh Hoàng Quân sẽ giới thiệu nhiều cách đọc khác nhau để sinh viên có thể hiểu đúng nội dung của bài đọc và nhanh chóng tìm ra các thông tin cần thiết để trả lời đúng các câu hỏi trong bài thi IELTS.
 • Anh sẽ cho đề tài để đọc trong tháng và sẽ chỉ dẫn cách đọc như thế nào để được nhiều điểm cũng như cách đọc ra làm sao thì sẽ nhận được ít điểm.
 • Anh cũng sẽ cho biết hạn chót để nạp bài cho Anh qua email.
 • Sau khi nhận được bài của sinh viên, Anh sẽ đọc bài, sửa bài bằng bút đỏ, và gửi lại cho sinh viên qua email. Nếu thời gian cho phép, Anh sẽ cắt nghĩa tại sao Anh sửa bài như vậy giúp sinh viên biết lý do để tránh không lặp lại khuyết điểm nầy trong các bài đọc khác trong tương lai. Còn nếu như thời gian không cho phép, Anh sẽ cắt nghĩa tại sao Anh sửa bài như vậy vào ngày thứ Tư tuần 3 của tháng 1/2022 để cả lớp cùng học hỏi chung. Anh chỉ sửa bài và cho biết tại sao Anh sửa bài như vậy nhưng Anh sẽ không cho biết tên của tác giả làm bài đọc đó là ai.
 • Lớp nầy học mỗi tháng 1 lần vào ngày thứ Tư tuần 3 của tháng (từ 19h30 đến 21h00).
 • Sinh viên nào muốn theo học Lớp Bồi dưỡng Reading Skills, xin gửi tên về cho thầy Hiếu qua email: nHieu@csu.edu trước ngày 25/11/2021.
 • Nhà trường đã ngỏ ‎ý gửi Anh Hoàng Quân các chi phí trong việc giảng dạy nhưng Anh cho biết Anh “đã tình nguyện làm việc nầy trước khi thầy Hiếu nhờ.” Anh coi đây như là “bổn phận” của mình trong nhóm. Anh còn cho biết thêm là Anh không muốn dùng từ “dạy học” mà xin được dùng từ “học chung” với nhóm CTTS mà thôi.
 • BTC xin cảm ơn Anh Hoàng Quân.

Đại học Công lập Chicago và Học viện Nghĩa Sinh xin cảm ơn Cô Quỳnh Hương và Anh Hoàng Quân đã tình nguyện giúp đỡ các thành viên trong gia đình Chương trình Thạc sĩ. Xin Thượng Đế chúc lành cho tất cả chúng ta.

Ts. Nguyễn Trung Hiếu
Giám đốc Chương trình Thạc sĩ Trực tuyến
Đại học Công lập Chicago

CT Thạc sĩ Quản trị & Lãnh đạo
(13/11/2021 - 1121 lượt xem)

Các bài viết khác cùng tác giả CT Thạc sĩ Quản trị & Lãnh đạo