Mừng 70 Năm Hồng Phúc * 24/04/1951 - 24/04/2021

Mừng 70 năm hồng phúc
24/04/1951 – 24/04/2021

 

Bảy mươi chưa gọi là già,

Người người ước sống an hòa, thảnh thơi.

Xót cha thị lực đã vơi,

Nhưng lòng nhiệt huyết không vơi chút nào!

Chủ chăn trách nhiệm chất cao,

Công minh phán quyết việc nào cũng qua.

Trăm năm trong cõi người ta,

Nhân sinh thất thập cổ lai hi… Mừng!

Mong nguồn Thánh Đức Thiên Ân,

Dạt dào tuôn xuống tỉ lần trên cha.

 

Elisabeth Thu Vang
Giáo Lý Viên
Giáo xứ Thánh Phanxicô Đakao
Tổng Giáo Phận Saigon

 

Chúc mừng Cha Công Minh thất thập
24/04/1951 – 24/04/2021

 

CHÚC tuổi bao năm thánh hiến đời,

MỪNG ngày sinh nhật hóa con Trời.

CHA làm linh mục không cô độc.

CÔNG minh, chính trực, đức vâng lời,

MINH mẫn chính tà phân định rõ,

70 năm không nhuốc phận đời.

NĂM nay kỷ niệm ngày Hồng phúc,

LÀM người hiến thánh được gọi mời.

CON vua trời đất hân hoan hưởng,

CHÚA tặng phẩm hàm Menki xê đê!

 

Elisabeth Thu Vang
Giáo Lý Viên
Giáo xứ Thánh Phanxicô Đakao
Tổng Giáo Phận Saigon

 

Elisabeth Thu Vang
(18/04/2021 - 913 lượt xem)