Nghĩa Sinh Chicago, Nghĩa Sinh Phước Tuy, Nghĩa Sinh Sàigòn, Nghĩa Sinh Thủ Đức đồng phân ưu

 
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
 
Bà Cố MARIA TRẦN THỊ CẢNH
 
Thân mẫu của cố Trưởng NS Nguyễn Anh Sơn và cựu Trưởng Nguyễn Thị Ngọc Lan (PĐNS Phan Thiết), qua đời ngày 06-01-2012 tại Giáo xứ Thuận Nghĩa, Phan Thiết. Hưởng thọ 95 tuổi.
 
Thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào lúc 9 giờ sáng thứ Hai, ngày 09-01-2012
tại Giáo xứ Thuận Nghĩa, Phan Thiết.
 
Đại gia đình Nghĩa Sinh trong và ngoài nước xin thành kính phân ưu cùng Linh mục Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh, bào huynh của cố Trưởng Nguyễn Anh Sơn và tang quyến cùng Phương Đoàn Nghĩa Sinh Phan Thiết.
 
Nguyện xin cho linh hồn Maria sớm về nơi vĩnh phúc trên Thiên Đàng.
 
 
T.M. Đại gia đình Nghĩa Sinh,
(Xếp theo alpha)
 
Nghĩa Sinh Chicago,  
Nghĩa Sinh Phước Tuy,
Nghĩa Sinh Sàigòn, và 
Nghĩa Sinh Thủ Đức đồng phân ưu.
 
 

Gia đình Nghĩa Sinh VN & HN
(07/01/2012 - 16040 lượt xem)