Trân trọng kính mời quý vị tham dự Lễ Tất niên 2021 DL do Học viện Lãnh đạo Nghĩa Sinh tổ chức và Chương trình Thạc sĩ Khoa học Lãnh đạo thực hiện

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI QUÝ VỊ THAM DỰ LỄ TẤT NIÊN 2021 DƯƠNG LỊCH

Trân trọng kính mời quý Cha, quý Soeurs, quý Giáo Lý viên cùng quý Huynh trưởng và anh chị em đại diện Nghĩa Sinh Giáo phận Vinh và Nghĩa Sinh Giáo phận Hà Tĩnh tham dự Lễ Tất niên 2021 Dương lịch với nội dung như sau:


Sau phần Huấn từ của Đức Giám mục Anphong, Đức Cha sẽ ban phép lành cho tất cả các thành viên Chương trình Thạc sĩ và Cộng đoàn phụng vụ.

BAN TỔ CHỨC

Kính mời.

---o0o---

LỄ ĐÚC KẾT CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ KHOA HỌC QUẢN TRỊ & LÃNH ĐẠO THỰC HÀNH (MASTER OF SCIENCE IN PERFORMANCE MANAGEMENT & LEADERSHIP)

KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP THƯỜNG HUẤN LÃNH ĐẠO PHỤC VỤ (SERVANT LEADERSHIP)

--------------------------------------------

CHƯƠNG TRÌNH LỄ ĐÚC KẾT

Từ 19h15 đến 20h00 ngày 30/12/2021 (theo ngày giờ Việt Nam)

1. Chào mừng ĐGM Anphong Nguyễn Hữu Long và Cộng đoàn

- Dr. Richard Darga, Dean of Instruction Services and CSU Library (Khoa trưởng Giảng huấn và Thư viện Đại học)

2. Chương trình Lãnh đạo Phục vụ: 10 năm nhìn lại (2011-2021)

- Dr. Nguyen Trung Hieu, COMP Director (Giám đốc Chương trình Thạc sĩ Trực tuyến)

3. Huấn từ của Đức Giám Mục

- Đức Cha Anphong Nguyễn Hứu Long, Giám mục Chính tòa Giáo phận Vinh

4. Bằng Tưởng lệ Giáo dục Gương mẫu (Exemplary Education Awards)

Đức Cha trao tặng Bằng Tưởng lệ Giáo dục Gương mẫu cho một Linh mục, một Nữ tu, một Huynh trưởng và một Giáo Lý viên trong Chương trình Thạc sĩ Khoa học Quản trị và Lãnh đạo

- Linh mục Gương mẫu

- Nữ tu Gương mẫu

- Huynh trưởng Gương mẫu

- Giáo Lý viên Gương mẫu

5. Phép lành của Đức Giám Mục

- Đức Cha Anphong Nguyễn Hứu Long

6. Tạm biệt Đức Cha

- Công đoàn Dân Chúa CTTS

 ---o0o---

THÁNH LỄ TẤT NIÊN DƯƠNG LỊCH 2021

Từ 20h00 đến 21h00 ngày 30/12/2021 (theo ngày giờ Việt Nam)

Thánh lễ

- Chủ sự: Linh mục Giuse Phạm Văn Diệm, CM

Bài đọc I

- Sr. Matta Võ Thị Hương, FMI

Bài đọc II

- Sr. Maria Nguyễn Hoa, OP

Phúc âm và Chia sẻ Lời Chúa

- Linh mục Giuse Chu Văn Liên, OFM

Lời nguyện Giáo dân

- Giáo viên Hoàng Quân

Kết lễ

- Công đoàn Phụng vụ CTTS


NGHI THỨC ĐÚC KẾT KHÓA VII ANH NGỮ QUỐC TẾ

Từ 21h00 đến 21h30 ngày 30/12/2021 (theo ngày giờ Việt Nam)

Thành quả học tập Khóa VII Anh ngữ Quốc tế (IEL-International English Language)

- Cô Nguyễn Hoàng Lan

Lời Chúc mừng Khóa VII Anh ngữ Quốc tế

- Ts. Nguyễn Trung Hiếu

Trao Chứng chỉ Hoàn tất Khóa VII Anh ngữ Quốc Tế

- Dr. Richard Darga

Cảm tưởng của học viên 

- Đại diện quý Linh mục

- Đại diện quý Soeurs

- Đại diện quý Huynh trưởng và Giáo Lý viên

Bế mạc

 

---------

BAN TỔ CHỨC

Chương trình Thạc sĩ Lãnh đạo

Học Viện Lãnh Đạo Nghĩa Sinh

Đặc trách Chương trình (MC) – Nguyễn Văn Hoàng

Đặc trách Thánh ca – Phan Hữu Sinh

Đặc trách Kỹ thuật – Trần Vũ Minh Sang

Đặc trách Nhiếp ảnh – Hoàng Tuấn Hải

Đặc trách Truyền thông – Phan Văn Thức

 - Học viện Lãnh đạo Nghĩa Sinh

 

Học viện Lãnh đạo Nghĩa Sinh
(26/12/2021 - 1147 lượt xem)