Nghĩa Sinh Chicago: Khiêm nhu tiếp tay với Đoàn Công Tác Xã Hội Nghĩa Sinh VN

Nghĩa Sinh Chicago: Khiêm nhu tiếp tay với Đoàn Công Tác Xã Hội Nghĩa Sinh VN

Nhân mùa Lễ Tạ Ơn 2018 | 2018 Thanksgiving, quý Trưởng Nghĩa Sinh Chicago có truyền thống đóng góp cho quỹ Thiện Nghĩa vào tháng 11 mỗi năm để tiếp giúp Đoàn Công Tác Xã Hội Nghĩa Sinh một phần chi phí khiêm tốn trong việc di chuyển và lương thực trên đường công tác phục vụ đồng bào gặp khó khăn trong đời sống – như cô nhi, học sinh nghèo hiếu học, những người nghèo khổ, già yếu, neo đơn – ở những vùng sâu vùng xa ít ai để ý tới.

HDHT Nghĩa Sinh xin ghi nhận sự đóng góp quý báu của quý Trưởng Nghĩa Sinh sau đây (xếp theo thứ tự alphabet).

Tr. Mai Nghĩa – 100 MK

Tr. Nguyễn Trung Hiếu – 100 MK

Tr. Nguyễn Vũ Luân – 100 MK

Tr. Trần Bửu Khánh – 100 MK

Tr. Trần Trọng Tuyên – 100 MK

Bs. Mai Phương Hồng Hạnh – 100 MK

Bs. Nguyễn Linda Họa Mi – 100 MK

Bs. Nguyễn Xuân Ngọc Mai – 100 MK

Ks. Mai Carter Phước – 100 MK

Tổng cộng quỹ Thiện Nghĩa 900 MK sẽ được chuyển tới Đoàn CTXH Nghĩa Sinh tại Việt Nam ngày 9/11/2018.

Nhân dịp nầy, HDHT Nghĩa Sinh xin cảm ơn quý Ân nhân Nghĩa Sinh tại Việt Nam, Hoa Kỳ, Gia Nã Đại, Úc Châu và Âu Châu đã quảng đại hỗ trợ Quỹ Công tác Thiện Nghĩa của Đoàn Công Tác Xã Hội Nghĩa Sinh trong nhiều năm qua. Nguyện xin Thượng Đế chúc lành cho quý vị Ân nhân Nghĩa Sinh cùng toàn thể quý quyến.


Học viện Lãnh đạo Nghĩa Sinh: Tiếp giúp thu hoạch thành quả công việc trong tầm nhìn và sứ vụ lãnh đạo qua phong cách Lãnh đạo Phục vụ, Lãnh đạo Khiêm hạ, Lãnh đạo Nêu gương và Lãnh đạo Thăng hóa.Học viện Phục vụ Nghĩa Sinh: Tiếp giúp đồng bào ngăn ngừa bệnh tật và nghèo đói qua các công tác phục vụ và giúp ích xã hội với châm ngôn, "Giúp người để người tự giúp."

 

 

 

HDHT Nghĩa Sinh
(09/11/2018 - 628 lượt xem)

Các bài viết khác cùng tác giả HDHT Nghĩa Sinh
3 - NGHĨA SINH THÀNH KÍNH PHÂN UU (12/03/2021 - 946 lượt xem)
5 - Thành Kính Phân Ưu (27/01/2020 - 740 lượt xem)